وبلاگ

فرازدان » وبلاگ
وبلاگ۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۰۷:۵۷:۱۶ +۰۰:۰۰

فاز آغازین پروژه ها

اولین فاز پروژه که همان فاز آغازین یا ابتدایی است، پس از تصمیم مدیریت، مبنی بر شروع پروژه آغاز می گردد. هدف این فاز تنظیم کلیات مسیر پروژه است و اینکه پروژه چه کارهایی را برای دست یابی به نتایج مورد نظر باید انجام دهد. همچنین پروژه چه محدودیت هایی در مسیر پیشرفت خود دارد. باید توجه داشت که مسیر [...]

نگرش شما در مدیریت پروژه چیست؟

هم اکنون ۲ دهه است که بحث مدیریت پروژه در بین شرکت ها و سازمان های پروژه محور بسیار داغ شده است. همچنین استفاده از تکنیک ها و ابزار های این نوع مدیریت برای تیم های کاری با استانداردهایی مانند PMBOK و PRINC 2 و یا ISO 21500 مورد توجه واقع شده است. در این زمینه نرم افزار های مختلفی [...]

فاز های پروژه یا مراحل اجرای پروژه

فاز های پروژه یا مراحل اجرای پروژه همیشه باید به این مطلب توجه داشت که بیشتر فعالیت هایی که باید توسط افراد تیم پروژه کامل شود، شباهت های زیادی به هم دارند. آن فعالیتها از شروع کارهای پروژه گرفته، تا اتمام آنها، عموما برای تمامی پروژه ها یکسان هستند. چه پروژه ساده باشد چه دشوار و پیچیده ، یا اینکه [...]

مراحل تهیه برنامه زمانبندی با MSP

مهمترین مراحل تهیه برنامه زمانبندی با MSP شامل موارد زیر است؛ مرحله اول: تهیه منشور پروژه و پیگیری دستورالعمل های هماهنگی و تهیه WBS و برنامه زمانبندی و بروز رسانی آن و گزارشات. مرحله دوم: تدوین WBS با توجه به نیاز مدیریت و گزارشات درخواستی تهیه می گردد. مرحله سوم: تدوین لیست فعالیت ها و تهیه دیکشنری WBS شامل زمان [...]

چگونه فازهای پروژه پیشرفت می کنند؟

این نکته خیلی مهم است و شما باید بدانید که اگر در فاز برنامه ریزی، عملکرد ضعیفی داشته باشید. در سه فاز بعدی پروژه با مشکل روبرو خواهید شد. اگر در برنامه ریزی ضعیف عمل کنید، حتما فازهای اجرا ، نظارت و کنترل و همچنین خاتمه پروژه با مشکلاتی روبرو خواهید بود. البته اگر در فاز ابتدایی یا آغازین هم [...]

مراحل بروز رسانی Update برنامه زمانبندی در MSP

شما به عنوان کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه باید بتوانید پیشرفت واقعی پروژه را با آنچه برنامه ریزی کرده اید، کنترل نمایید. و در جهت رفع نواقص و بهبود حرکت کنید. برای این مهم ابتدا باید یک طرح مبنا Baseline در MSP ایجاد کنید. تا بتوانید پیشرفت پروژه را با آن مقایسه نمایید. ایجاد Baseline یا طرح مبنا برای [...]

شرح وظایف مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه با توجه به اینکه در کدام یک از مراحل کاری پروژه هستید، متفاوت است. البته در اینجا وجوه مشترک آن را بیان می کنیم . برنامه ریزی و کنترل در مراحل مختلف پروژه شامل مطالعات اولیه و امکان سنجی، طراحی، خرید ، ساخت و نصب، راه اندازی و تعمیرات و نگهداری شرح وظایفی دارد. [...]

نمایش مقالات بیشتر