آشنایی با نرم افزار مایکروسافت پروجکت MSP

۱۳۹۹/۷/۲۶ ،۰۷:۰۸:۲۵ +۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵|نرم افزار مایکروسافت پراجکت MSP|

برای اجرای پروژه ها و دست یابی به نتایج مطلوب، ما نیاز به تیم کاری هماهنگ و مدیریت پروژه داریم. یکی از کارهای مهم مدیر پروژه برنامه ريزي و نظارت و کنترل پروژه است. در زمينه  برنامه ريزي و کنترل پروژه برای تهیه زمانبندی، يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب ، نرم افزار مایکروسافت پروجکت Microsoft [...]