در پیکره دانش مدیریت پروژه که به اختصار پمباک PMBOK  گفته می شود و توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا  PMI  تدوین شده است. این استاندارد با مجموعه ای از حیطه های مختلفی، از دانش کاربردی که بطور کلی برای تخصص مدیریت پروژه ضروری است را توصیف می نماید. در این استاندارد ابزارها و تکنیک هایی بیان شده که در بیشتر پروژه ها، اغلب اوقات قابل اجرا بوده و یک اجماع فراگیر در مورد ارزشمند بودن آنها وجود دارد. هدف کلی حوزه های دانشی PMBOK  ایجاد یک زبان مشترک در مهارت های مدیریت پروژه برای تبادل دانش و اطلاعات در مورد مدیریت پروژه و چگونگی استفاده بهینه از منابع سازمان ها می باشد.

این استاندارد عموما از سال ۱۹۹۴ جمع آوری شده و هر ۴ سال یک بار نسخه جدید آن منتشر شده است. در واقع پمباک یک راهنما است که مورد قبول افراد فعال در این حوزه مدیریت پروژه ها می باشد. ویرایش پنجم PMBOK  که در ژانویه ۲۰۱۳ منتشر شده است و در بر گیرنده یک حوزه دانشی جدید با عنوان مدیریت ذینفعان و ۵ فرآیند جدید برنامه ریزی تازه اضافه شده و بطور کلی شامل  دارای  حیطه دانشی و ۴۷ فرآیند می باشد. برای هر فرآیندی ورودی ها ، خروجی های ، ابزارها و تکنیک هایی معرفی شده است. حالا با گذشت چهارسال از انتشار نسخه پنجم ، نسخه ششم این استاندارد سال ۲۰۱۷  با  ۴۹ فرآیند برای اعضای انجمن ارائه شد.

 

پمباک ویرایش ششم با 49 فرآیند

 

در اینجا از برخی از تفاوت های این دو ویرایش پمباک یعنی PMBOK 6th  و PMBOK 5th نکته هایی را بیان می نماییم؛

 1. بین ویرایش های پنجم و ششم PMBOK تعداد کل فرآیندها تغییر کرده است. یعنی یک فرآیند حذف و سه فرآیند اضافه شده است. کلا هم تعداد فرآیندها به ۴۹ عدد رسیده است.
 2. تغییر اسم حیطه دانش مدیریت زمان با مدیریت زمان‌بندی نیز از جمله تفاوت های این دو نسخه است.
 3. یک تغییر دیگر که از ویرایش قبل نسبت به ویرایش جدید PMBOK دیده می شود. جابجایی فرآیند تخمین منابع فعالیت ها از حوزه مدیریت زمانبندی به حوزه مدیریت منابع است.
 4. تغییراتی در حیطه دانش مدیریت منابع انسانی می بینیم. با مقایسه ای می توانیم ببینیم که حوزه دانشی به اسم مدیریت منابع انسانی در ویرایش پنجم PMBOK وجود داشت. که خیلی دامنه محدودی داشت. همه کارهای مربوط به منابع در حوزه مدیریت زمان انجام شده بود و در این بخش فقط با جنبه‌هایی از مدیریت منابع انسانی (نه همه منابع سازمان) سر و کار داشت. بیشتر صحبت از بهبود کار تیمی و آموزش صحیح بود . در نسخه جدید این حیطه تبدیل شده به «حیطه دانش مدیریت منابع» و همه منابع را در نظر می‌گیرد. خیلی از کارهایی که قبلا در مورد منابع در حوزه زمان انجام شده بود به این بخش انتقال پیدا کرده است.
 5. فرآیندی به اسم مدیریت دانش پروژه در گروه فرآیندی اجرا، در حوزه یکپارچگی اضافه شده است.
 6. تغییراتی در اسامی فرآیندها ویرایش جدید PMBOK داریم، که اینجا برای شما بیان می کنیم:
 • تغییر اسم برنامه مدیریت ذینفعان در گروه فرآیندی برنامه ریزی، حیطه مدیریت ذینفعان به برنامه مشارکت ذینفعان
 • تغییر اسم کنترل ارتباطات در گروه فرآیندی کنترل، حوزه مدیریت ارتباطات به نظارت ارتباطات
 • تغییر اسم تضمین کیفیت در گروه فرآیندی اجرای حیطه مدیریت کیفیت به مدیریت کیفیت
 • تغییر اسم کنترل ریسک در گروه فرآیندی کنترل، حوزه مدیریت ریسک به نظارت ریسک ها
 1. تغییر اسم کنترل مشارکت ذینفعان در گروه فرآیندی کنترل، حوزه مدیریت ذینفعان به نظارت مشارکت ذینفعانفرآیندی به اسم اعمال برنامه‌های واکنش به ریسک به گروه فرآیندی اجرا، حیطه دانشی مدیریت ریسک اضافه شده است.
 2. فرآیند خاتمه تدارکات با گروه فرآیندی خاتمه پروژه یا فاز پایانی ترکیب شده است . ضمنا فرآیندی به اسم کنترل منابع به گروه فرآیندی نظارت و کنترل، در حیطه دانش مدیریت منابع اضافه شده است.

شما اگر در زمینه پروژه های عمرانی ، صنعتی ، تحقیقاتی و فناوری اطلاعات IT در حال فعالیت هستید، بهتر است آخرین نسخه استانداردهای مدیریت پروژه که بر گرفته از تجربه چندین هزار مدیر پروژه است را مطالعه نمایید.

 

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.