یکی از مهمترین جداول در گزارش ماهیانه پروژه ، جدول PMS که در فرمت اکسل معمولا ارائه می گردد. این جدول Progress Table و یا Progress Measurement System نامیده می شود. در ادامه این مطلب روش تهیه جدول PMS را شرح می دهیم.

در یک فایل اکسل، یک شیت جدید ایجاد کرده و سپس جدولی را تشکیل می دهیم که شامل ساختار شکست پروژه WBS ، کد بندی آن ، ستون Weight Factor ، ستونهای درصد پیشرفت برنامه ای و درصد پیشرفت واقعی باشد. البته در این فایل اکسل از تابع Sumproduct برای محاسبه درصد پیشرفت خلاصه فعالیتها Summery Task استفاده می شود.

برای نمونه یک فایل اکسل را می توانید، کلیک و دانلود نمایید. در این فایل مانند برنامه زمانبندی در MSP سطح بندی هم انجام می شود. برای این کار از منوی Data و دکمه Grouping و Subtotal استفاده می گردد. لطفا فایل نمونه را بررسی نمایید و در صورت داشتن سئوال در همین قسمت سئوالات خود را مطرح نمایید تا کمتر از چند ساعت به آن پاسخ داده شود.

 

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.