در شروع پروژه مجموعه ای از کارها است که باید انجام شود و غفلت از آن ها امکان پیش آمدن مشکلاتی در طول پروژه را سبب می گردد. در ادامه به لیست موارد مهم در این زمینه می پردازیم؛

 1. قرارداد یا همان ابلاغ قرارداد که معمولاً بعد از امضاء طرفین می باشد
 2. برگزاری جلسه KOM و تعیین زمان فعالیت های مهم و رفع ابهامات 
 3. تضامین و دریافت پیش پرداخت و ارائه چارت سازمانی پروژه و بیمه ها
 4. پیشنهاد محل زمینه کارگاه و دریافت آن از کارفرما و کسب مجوزهای مربوطه
 5. تهیه منشور پروژه و WBS و برنامه زمانبندی تفضیلی به همراه تخمین منابع و هزینه ها و جریان نقدی هیستوگرام منابع انسانی و S-curve و مسیر بحرانی 
 6. فهرست مدارک مهندسی و زمان بندی آن MDR و رزومه افراد کلیدی پروژه 
 7. دستورالعمل ها و رویه های هماهنگی و فرمت گزارشات و PMS و ترانسمیتال ها و پیگیری پروژه
 8. در مهندسی موارد مهم که باید جلسه با مشاور و کارفرما  هماهنگ و برگزار شود شامل
 • HAZOP
 • PFD
 • Plot Plan
 • P&ID Review
 • ۳D Model Review 30% , 60% , 90%
 • Under Ground Review
 • SIL Study

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.