شرح خدمات دفتر فنی و مهندسی

 • طراحی و بررسی نقشه های سازه، معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی
 • تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی و صنعتی
 • ارائه برآورد ریالی پروژه براساس قیمت روز مصالح و خدمات
 • خدمات بازرگانی پروژه شامل تمامی مراحل خرید کالاهای داخلی و خارجی
 • مشاوره حقوقی در قراردادهای پروژه با کارفرما و پیمانکاران جزء
 • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه با نرم افزارهای تدبیر و تکسا و …
 • تهیه صورت وضعیت تعدیل و ما به التفاوت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • انتقال مقادیر متره شده به فهرست بهای مورد نظر جهت برآورد
 • تهیه گزارش های ادواری روزانه، هفتگی، ماهانه، از پروژه
 • تهیه گزارش پیش بینی هزینه، درآمد، زمان و منابع مورد نیاز
 • تهیه اسناد مناقصه جهت شرکت در انواع مناقصات
 • انجام آنالیز بهاء ( تجزیه و تحلیل) و پیشنهاد قیمت پروژه جهت شرکت در مناقصه و تهیه فایل آنالیز بهاء و برآورد قیمت
 • کنترل کیفی کلیه فعالیت های پروژه مطابق فرآیند و طرح های کیفی از طریق بررسی سوابق و بازدیدهای کارگاهی
 • تهیه ادعای مالی (Claim) و خسارت ناشی از تاخیرات مجاز

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۰۱۰۸۳۵۵۴۲ و یا ایمیل contact@farazdan.ir پیام ارسال نمایید.

خدمات نظارتی و مشاوره ای

 • ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی و ارائه گواهی پایان کار ساختمان
 • مجری ذیصلاح ساختمانهای فولادی و بتنی
 • کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۰۱۰۸۳۵۵۴۲ و یا ایمیل contact@farazdan.ir پیام ارسال نمایید.