مشاوره و پیاده سازی واحد مدیریت تکنولوژی و دانش و خدمات مرتبط با آنها

واحد مدیریت تکنولوژی و دانش برای یکپارچه سازی علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و روش‌های جدید مدیریت و جهت خلق هر چه بیشتر ارزش برای سازمان ها و کسب ثروت بیشتر در شرکت های پیشرو، پیاده سازی می گردد. چون امروزه صاحبنظران، دانش و تکنولوژی را به عنوان عوامل اصلی خلق ثروت می‌دانند. عناوین خدمات قابل ارائه به شرح زیر است :

 

طراحی و راه اندازی واحد های صنعتی  و مراکز تحقیقاتی

 • مطالعات بازار
 • بررسی فنی و اقتصادی
 • مکان یابی
 • طراحی فرایند های مربوط به ساخت ( طراحی سازه و  معماری سایت ها و فضاهای  مربوطه )
 • مدیریت و کنترل پروژه ساخت و راه اندازی و تحویل

انتقال و نوآوری تکنولوژی  (ارزیابی ، انتخاب ، مذاکره ، عقد  قرارداد ، استقرار و آموزش تکنولوژی )

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس
 • سرمایه گذاری مشترک
 • قرارداد کلید در دست
 • مهندسی معکوس

طراحی و توسعه محصول و تجاری سازی

 • شناخت فضای موجود و بررسی نیازهای مشتری
 • فرصت یابی، ایده پردازی و غربال کردن ایده‌ها
 • توسعه مفهوم و آزمایش
 • توسعه استراتژی بازاریابی
 • بررسی و تحلیل اقتصادی محصول
 • توسعه محصول به طور محدود
 • آزمایش و بازاریابی
 • تجاری سازی

مشارکت در تولید محصولات دانش بنیان

با مدیریت دانش شرکتها و سازمانها طی فرآیندهایی دانش را به صورت منبعی در دسترس برای تولید ثروت به کار می گیرند. مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردی و جمعی تیم های کاری است که از طریق فرایند تولید دانش، تسهیم دانش و به کارگیری آن به کمک فناوری اطلاعات به منظور دستیابی به اهداف سازمان استفاده می شود.

پیاده سازی مدیریت دانش

انتقال تکنولوژی و همکاری تکنولوژیک؛ ابزار قدرتمند برای کسب مزیت رقابتی شرکت در بین رقبای پیشرو و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود مدیران باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

سازمان یادگیرنده ، سازمانی است که با استفاده از افراد، ارزش‌ها و سایر خرده ‌سیستم‌ها و همچنین با تکیه بر درس آموخته‌ها و تجربیات تیم های کاری خود، به‌طور پیوسته، عملکرد خود را بهبود می‌بخشد. اولین محتوایی که تمامی کارکنان در همه سطوح باید بیاموزند، نحوه حل مسئله سیستماتیک است. در واقع سازمان یادگیرنده مهمترین گام را ایجاد چابکی در سازمان یا شرکت ها است.

پیاده سازی سازمان یادگیرنده

ما در مجموعه فرازدان آمادگی آموزش های کاربردی و پیاده سازی سیستمی جهت مدیریت تکنولوژی و دانش در شرکت شما را داریم. برای این امر مراحل زیر باید انجام گیرد ؛

مرحله اول : آموزش مفاهیم مدیریت تکنولوژی و دانش؛

گام اول: بررسی مفاهیم دانش و تکنولوژی
گام دوم: معرفی اصطلاحات مدیریت دانش و مدیریت تکنولوژی
گام سوم: اهمیت مدیریت تکنولوژی و دانش در شرکت ها
گام چهارم: شناسایی فرآیند های مدیریت دانش در شرکت
گام پنجم: شناسایی فرآیند های مدیریت تکنولوژی در شرکت

مرحله دوم : پیاده سازی واحد مدیریت تکنولوژی و دانش؛

گام اول: ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نیاز های شرکت
گام دوم: انتخاب مدل مناسب با توجه به کسب و کار و بازارها
گام سوم: پیاده‌سازی فرآیندهای لازم جهت مدیریت تکنولوژی و دانش
گام چهارم: تدوین دستورالعملها و فرم های لازم
گام پنجم: پیاده سازی فرآیندها و بررسی نتایج

لطفا موارد درخواستی به همراه اطلاعات تماس خود را برای ما ارسال کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

تهیه برنامه زمانبندی